Hủ Tiếu/ Mì/ Bánh Dai - Rice Noodle/ Egg Noodle/ Clear Noodle Soup

Served with Beansprouts, Cilantro, Jalapeno, Onions, and Lime

                                                     *   Bún Cà Ri Gà                                                                               $8.95

                                                         Coconut Curry Chicken with Rice Vermicelli Soup

32. Hủ Tiếu (hoăc Mì) Đồ Biển                                                         $8.95

                                                         Seafood*

33. Hủ Tiếu (hoăc Mì) Thịt Heo                                                         $8.50

                                                         Pork Slices

34. Hủ Tiếu (hoăc Mì) Tôm Thịt                                                        $8.95

                                                         Pork & Shrimp

35. Hủ Tiếu (hoăc Mì) Hoành Thánh                                                $8.50

                                                         Wonton

36. Bún Bò Huế                                                                                  $8.95

                                                         Spicy Beef Huế Style Noodle Soup

37. Hủ Tiếu (hoăc Mì) Vịt Tiềm                                                         $8.95

                                                         Duck, Mushroom & Peanuts

38. Bún Măng Vịt                                                                               $8.95

                                                         Bamboo Shoot & Duck with Rice Vermicelli Soup

39. Bún Riêu                                                                                       $8.95

                                                         Crab Meat & Shrimp Flake Tomatoes with Rice Vermicelli Soup


                                                            * Contains: Shrimp, Squid, Scallop, Fishball, and Imitation Krab