Bánh Mì - Vietnamese Hoagies

1. Bánh Mì Bò Nướng                                                                   $4.95
                                                         Grilled Beef Vietnamese Hoagie
2. Bánh Mì Thịt Nướng                                                                 $4.95
                                                         Grilled Pork Vietnamese Hoagie
3. Bánh Mì Gà Nướng                                                                   $4.95
                                                         Grilled Chicken Vietnamese Hoagie